แสดงความยินดีกับ นางนงนุช นามภูษา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนงนุช นามภูษา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

IMG00 042

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> นางนงนุช นามภูษา