กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว 

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
     

wanida

นางวนิดา   เมตตาปก 

ครู คศ.2

 

 

         

 

   

Foreing-027-nattaporn

นางสาวณัฐพร แว่นแก้ว

ครูอัตราจ้าง