ประวัติโรงเรียน

tbw

 

 

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2525 เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่เรือวรเทพีพลารักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษรย่อ ธ.บ.ว. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527

มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ซึ่งท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ไร่ 34 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาคุณป้าสะอาด ประมวลมิตรา คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองศาสตราจารย์วิยะดา เทพหัตถี พ.อ.อ.ชีวิน หงส์รัตน์ คุณชูชาติ หงส์รัตน์ และคุณกัณทรี ประทีปทอง มองที่ดินให้โรงเรียนอีกจำนวน 3 งาน 49 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา