ที่อยู่โรงเรียน

 maptbw

 

สถานที่ตั้ง : 131/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600    

โทรศัพท์ : 0-2465-7753,  0-2465-983, 0-2465-5976   

โทรสาร : 0-2472-8000

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟสบุ๊ก : http://www.facebook/tbw2525