โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ

     นักเรียนชมรมดนตรีไทย และชมรมกระบี่-กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่างานชักพระ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

S  127115304

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> แห่พระบรมสารีริกธาตุ