กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววัลฒนา ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ์ และ นางปนัดดา นิลเลื่อม พร้อมด้วยลูกจ้างประจำ 1 ท่าน คือ นายธนน ตรีชัยวนิช นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอำลานักเรียนของครูที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางสาวยุพิณ ศาลางาม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG001 193 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> มุทิตาจิต1 / มุทิตาจิต2มุทิตาจิต3