นักเรียนชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานกระบี่กระบอง

     นักเรียนชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสานตำนานกระบี่กระบอง จัดโดย สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 7 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 7 รายการ ทำให้ได้ครองถ้วยคะแนนรวมในระดับมัธยมศึกษา

 

IMG00 31

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> สืบสานตำนานกระบี่กระบอง