กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG00 123

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>กิจกรรมวันอาเซียน(1) / กิจกรรมวันอาเซียน(2)