การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ให้กับคุณครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG0001 63

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>GoogleClassroom