วันตรุษจีน

     แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่แล้ว ได้ทราบถึงวัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน

 

IMG000 001 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>วันตรุษจีน