ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

IMG 1831 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น