เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับชุมชนตลาดพลู เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มเดินจากชุมชนตลาดพลูไปยังอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

DSC 0400 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช