กิจกรรมวันเอดส์โลก

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day)ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แสดงละครและตอบคำถามเนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   

IMG 0001 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>กิจกรรมวันเอดส์โลก