สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   

IMG 9957 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>สอบธรรมศึกษาสนามหลวง62