เกษมสันต์...วันเกษียณ 2562

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท่านผู้มีเกียรติ และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน "เกษมสันต์...วันเกษียณ" ซึ่งได้แก่ นางสาวภัทรพิชญ์นันท์ สถาปิตานนท์ และนางสาวจินดาวรรณ ศิวะนารถ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   

IMG 0569 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> เกษมสันต์...วันเกษียณ 2562