อบรมโครงการบ้านหลังเรียนในพื้นที่เมือง

     นายชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานการอบรมการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "โครงการบ้านหลังเรียนในพื้นที่เมือง" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดยมีคณะครู เป็นวิทยากรเพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการกระทำผิด ยาเสพติด การถูกกระทำต่อความรุนแรง การพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็งของเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน

   

IMG 0052 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> อบรมโครงการบ้านหลังเรียนในพื้นที่เมือง