โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คว้าถ้วยรางวัลผู้ส่งเสริมกระบี่กระบองยอดเยี่ยม

     นักเรียนชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คว้าถ้วยรางวัลผู้ส่งเสริมกระบี่กระบองยอดเยี่ยม จากโครงการแข่งขันกีฬากระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากการแข่งขันครั้งนี้ผลปรากฎว่านักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ

 

IMG00 24

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>กระบี่กระบองยอดเยี่ยม