พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG00 120 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(1)/พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(2)