ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

     ดร.มนพมนตรี  สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ เรือนรับรอง โรงเรียนธนบุรวรเทพีพลารักษ์

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม >> ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน