ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Enroll m4 1

Enroll m4 2

     ขอให้นักเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ส่วนนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ที่คัดเลือกไว้แล้ว จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ตอนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก