ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(5)

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}387.scout5{/gallery}