กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}385.health{/gallery}