มอบตัวนักเรียน ม.1 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}375.M1{/gallery}