ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(2)

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

{gallery}367.fieldtrip2{/gallery}