เกษมสันต์...วันเกษียณ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}350.retire{/gallery}