ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ เรือนรับรอง โรงเรียนธนบุรวรเทพีพลารักษ์

{gallery}bornschool57{/gallery}