พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}dad57{/gallery}