ตรวจเยี่ยมการสอนออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}427.online{/gallery}