การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}425.orientation{/gallery}