คณะครู โรงเรียนธนบุรีวเทพีพลารักษ์ จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบ ON-HAND

     เมื่อวันศกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะครู โรงเรียนธนบุรีวเทพีพลารักษ์ จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบ ON-HAND ผ่านทางบริษัทรับขนส่งสินค้าภายในประเทศ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง

375187

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ON-HAND