การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

img 5

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>พ่นยาฆ่าเชื้อCOVID-19