การติดตามโครงการเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ให้การต้อนรับ นางสาวธนศร อุ่นยืนยง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ได้มาดำเนินการติดตามโครงการเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1657 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>โครงการเรียนฟรี