ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1601 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ตรวจเยี่ยมการสอนออนไลน์