การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1477 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู