การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgM4 002

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4 (1) / รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4 (2)