แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ แจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

S  17727496

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>แจกหนังสือ