การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

101p1

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ประชุมออนไลน์