ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยภายในงานมีการทำพิธีกราบลาครู ผูกข้อมือให้พรกับนักเรียน และกิจกรรมน้องอำลาพี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 

IMG 0758 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ปัจฉิมนิเทศ(1)ปัจฉิมนิเทศ(2)ปัจฉิมนิเทศ(3)ปัจฉิมนิเทศ(4)