ผู้บริหารสถานศึกษา

   

kampol

   
  

 ดร.กำพล  วิลยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน  

   

 

   
   

wisitsri

   
   

 นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
   

 

   
wanida   

 

  Health-002-tawan 

นางวนิดา  เมตตาปก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร. 0892049348

 

 

 

นายถวัลย์  ศรีสุขะโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทร. 0817922556