ผู้บริหารสถานศึกษา

     001-chanin-3    
   

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
   

   
   

002-nongnuch

   
   

 นางนงนุช นามภูษา

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   
   

 

   
   

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2465-7753, 0-2465-9830

   
   

 โทรสาร : 0-2472-8000