โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ คณะกรรมการสภานักเรียน "เบญจมปิยมิตร"

   วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ คณะกรรมการสภานักเรียน "เบญจมปิยมิตร" ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร คุณครูหัวหน้างานสภานักเรียน ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โดยร่วมประชุมหารือแนวทางและกำหนดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ฯ ณ ห้องวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

1041742

 

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )