กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

    เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ โดยประธาน นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

imgscience 019

 ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1 / ชุด2 / ชุด3 )