ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 งานอนามัย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประเมินความสมบูรณ์และค้นหาความผิดปกติของร่างกายนักเรียน ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img00 136

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )