การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG100 20 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>มอบตัวนักเรียน ม.1 2563