วันตรุษจีน

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์