ผู้อำนวยการโรงเรียน

001-chanin-3

ดร.ชนินทร์  คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    >> ครูศิริพร จำปา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

    >> ครูชัยราวี ลาผม

 

 

    >> ครูภัทธิยา การมาสม

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

   >> ครูกิตติ โสภาที

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

   >> ครูยุพิณ ศาลางาม

ข่าวล่าสุด

IMAGE ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     ทำเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6... Read More...
IMAGE ชนะเลิศคะแนนรวมกระบี่กระบอง ทีมชาย
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     นักเรียนชมรมกระบี่กระบอง... Read More...
IMAGE T.B.W. Open House 2020 "นิทรรศการเปิดบ้าน ธ.บ.ว. 63"
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     แผนการเรียนภาษาจีน... Read More...
IMAGE วันตรุษจีน
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     แผนการเรียนภาษาจีน... Read More...
IMAGE ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์... Read More...

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

ลิงค์น่าสนใจ