มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของ เด็กชายอนุวัฒน์ รักงามเชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหตุที่บ้านประสบอัคคีภัย โดยเป็นการรวบรวมเงินช่วยเหลือจากโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และแม่ค้าในโรงเรียนรวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,210 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

14975009

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย