โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ

    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

IMG 6215 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ(1)โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ(2) / โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ(3)