กระบี่-กระบอง ธ.บ.ว. กวาดรางวัลการแข่งขันดาบไทย

    นักเรียนชมรมกระบี่ - กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมการแข่งขันดาบไทย ชิงถ้วยเกียรติยศงานระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ บึงพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขัน นักเรียนชมรมกระบี่ - กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนชาย

18936    

ดูภาพเพิ่มเติม>>กระบี่-กระบอง ธ.บ.ว. กวาดรางวัลการแข่งขันดาบไทย