ลูก ธ.บ.ว. เข้าร่วมงานเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าร่วมงานเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี หัวข้อ "คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0" เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

IMG 03    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ลูก ธ.บ.ว. เข้าร่วมงานเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ