ทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดไชวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารมงคล วัดหน้าพระเมรุ และลานกีฬารัตนศิลปากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG 9998 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1)/ทัศนศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2)